Antifouling bottenmålning


Vill du ha din båt professionellt målad inför säsongen vi kan slipa och måla bottenfärg på din båt på ett professionellt och miljömässigt sätt. Vi använder oss utav en rad självpolerande färger och VC 17 Antifouling. Vi hjälper dig gärna med råd om du vill måla själv.