LAVEZZI 40


Vi gjorde epoxi förstärkning på skrovet under vattenlinje och epoxibehandling.

Efter åskväder förstördes de elektriska och elektroniska system på båten.Vi slutförde installation på NMEA nätverk, MFD - plotter, nav. instrumenter, radar, autopilot, batteriladdare, inverter mm.