Grand Soleil 43


En försäkrings skada där vi reparerade och uppgradera bottenstocken (köl, balk och konstruktion) och båtens skrov. Vi genomförde även en återmontering av båtens köl.